A Ringås
HMS og Fysioterapi

Bryggeklinikken

Trenger ansatte i bedriften å komme til legetjeneste (almenntjeneste, generell kirurgi, fysikalsk medisin, reisemedisin, vaksinasjoner), kan Bryggeklinikken kontaktes. Klinikken har god tilgjengelighet, god service og høy faglig standard. Gå inn på internettsiden:

http://www.bryggeklinikken.no