A Ringås
HMS og Fysioterapi

"Alf Harald Ringås er en usedvanlig flink fysioterapeut som jeg har samarbeidet med i 18 år. Han har svært gode kunnskaper innen arbeidsmedisin og HMS-arbeid".

Arne Sten Christensen                                                            Bedriftslege / Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

"Jeg har som HMS-leder ved JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS jobbet sammen med Alf Harald Ringås i 12 år. A Ringås er en strukturert, ansvarsfull, pålitelig og arbeidssom ergonom som alltid leverer kvalitet i arbeidet sitt. Han er jovial, har godt humør og er lett å samarbeide med".

Ole Vergli                                                                                     Ingeniør / HMS-leder

"Alf Harald Ringås har arbeidet ved Hellerud Fysikalske Institutt i 22 år. Han arbeider svært samvittighetsfullt med pasienter og oppnår gode resultater. Han er meget populær blant pasientene".

Svein Blesvik                                                                          Fysioterapeut / eier Hellerud Fysikalske Institutt