A Ringås
HMS og Fysioterapi

   

Velger dere A Ringås HMS og Fysioterapi til å utføre en HMS-tjeneste,får dere en strukturert og erfaren fysioterapeut som kan hjelpe og gi råd angående arbeidsmiljømessige forbedringer. Det kan i neste omgang føre til nærvær istedenfor fravær i din bedrift.

Alf Harald Ringås har 22 års erfaring som behandlende fysioterapeut hvorav 18 år i kombinasjon med HMS-arbeid. Har dere inngått en avtale med A Ringås HMS og Fysioterapi, vil han gjøre sitt ytterste for å levere et produkt med god kvalitet, det være seg HMS-tjeneste eller fysikalsk behandling.

HMS-erfaring

A Ringås har HMS-erfaring fra mange typer arbeid; kontorarbeidsplasser, lager, industri, verksteder, mekanisk arbeid, renhold, laboratorier, m.m. Han kan gi bistand både under planlegging og utforming av arbeidsrom og arbeidsplasser. Under byggeprosjekter er det viktig at han blir med tidlig i prosessen (idéfasen). Og allerede eksisterende arbeidsplasser kan kanskje gjøres bedre?

Utdanning

A Ringås er utdannet fysioterapeut i Oslo med etterutdanning i HMS og ergonomi. Han har bl.a. 40 timers kurset i HMS, Statens grunnkurs for bedriftshelsepersonell, kurs i sikkerhet/risikoanalyse i bygg, HMS-planlegging av bygg og HMS-ledelse/virksomhetsstyring.

A Ringås er også utdannet ved Norges Idrettshøgskole, Oslo. Han har bred erfaring innen forskjellige idretter og er for tiden mest aktiv med sykling og seiling.