A Ringås
HMS og Fysioterapi

Jeg tilbyr HMS-tjenester og behandlende fysioterapi til små og mellomstore bedrifter

Tilbud innen HMS:

 • kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøet, råd om forebyggende tiltak
 • planlegging, utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser
 • råd om trening, pausegym, aktiviteter
 • kurs og treningsopplegg for syklister
 • informasjon/opplæring om helse generelt og ergonomi spesielt
 • internkontroll - prosedyrer, dokumentasjon
 • sykefraværsoppfølging
 • råd om attførings-, AKAN- og AMU-arbeid
 • risikoanalyse
 • konfliktløsning.

Tilbud innen tradisjonell fysioterapi:

 • øvelsesterapi
 • massasje
 • elektroterapi
 • varme-/kuldebehandling
 • behandling av idrettsskader
 • treningsprogrammer
 • lymfødembehandling
 • behandling i pasientens hjem
 • tilrettelegging av arbeidsplass.

Offentlig godkjent fysioterapeut med driftstilskudd og refusjonsavtale

Prioritet og svært kort ventetid for ansatte i bedrifter med HMS-avtale